Financijski izvještaji Grada Biograda

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Grad Biograd na Moru 2018. godinu (3,4MB)

excel  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (1,23MB)

excel  Konsolidirani financijski izvještaji Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (1,24MB)

word  BILJEŠKE uz financijske izvještaje za konsolidirani Proračun Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (56kB)

word  BILJEŠKE uz Financijske izvještaje za Proračun Grada Biograda na Moru za razdoblje 2018. godinu (56kB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Grad Biograd na Moru 2017. godinu (4,7MB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godine (2,9MB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. godine (3MB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2014. godine (2MB)

pdf dwnld  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu (812kB)

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA