Program društveno poticane stanogradnje (POS)

POZIV na prezentaciju stanova kandidatima s Konačne liste prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Biograda na Moru, dana 16. listopada 2018. godine.

3. Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 3. natječaj

TREĆI JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) (20.04.2017.)

Konačna lista reda prvenstva (03.10.2017.)

2. Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 2. natječaj

DRUGI JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) (23.11.2015.)

Konačna lista reda prvenstva (08.04.2016.)

 

1. Program društveno poticane stanogradnje (POS) - 1. natječaj

PRVI JAVNI NATJEČAJ za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) (22.07.2015.)

Konačna lista reda prvenstva (04.11.2015.)

 

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA