Docek Biograd 2019 web 1

Zatvorena savjetovanja

Nacrt prijedloga Odluke o reklamiranju i plakatiranju na području grada Biograda na Moru
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 22. studenoga do 28. studenoga 2018. godine

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o reklamiranju i plakatiranju na području grada Biograda na Moru (38kB)

pdf dwnld

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Odluke o reklamiranju i plakatiranju na području grada Biograda na Moru (60kB)


Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans II)
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 9. studenog do 24. studenog 2018. godine.

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans II) (130kB)

excel

  Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograd na Moru za 2018.g. (Rebalans II)-Opći dio (44kB)

excel  Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograd na Moru za 2018.g. (Rebalans II)-Posebni dio (170kB)

pdf dwnld

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans II) (60kB)


Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 13. studenog do 21. studenog 2018. godine

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (38kB)

pdf dwnld

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (60kB)


Nacrt prijedloga Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu s projekcijom proračuna za 2020. i 2021. godinu te Planom razvojnih programa 2019. do 2021. godine
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 5. studenog do 20. studenog 2018. godine

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu s projekcijom proračuna za 2020. i 2021. godinu te Planom razvojnih programa 2019. do 2021. godine (38kB)

excel

  Projekcije plana proračuna - Opći dio (44kB)

excel

  Projekcije plana proračuna - Posebni dio (44kB)

excel  Plan razvojnih programa - kapitalni projekti (298kB)

pdf dwnld

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu s projekcijom proračuna za 2020. i 2021. godinu te Planom razvojnih programa 2019. do 2021. godine (60kB)


Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 5. studenog do 13. studenog 2018. godine

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (38kB)

pdf dwnld

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (60kB)


Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 11. listopada do 11. studenog 2018. godine

word

  Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) (38kB)

pdf dwnld

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) (60kB)


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 5. listopada do 5. studenog 2018. godine

word

  Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu (89kB)

pdf dwnld

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu (85kB)


Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 5. listopada do 5. studenog 2018. godine

word

  Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi (106kB)

pdf dwnld

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi (85kB)


Nacrt prijedloga Odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području grada Biograda na Moru
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 18. rujna do 26. rujna 2018. godine.

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području grada Biograda na Moru (486kB)

pdf dwnld

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području grada Biograda na Moru (282kB)


Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 6. lipnja do 12. lipnja 2018. godine.

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (486kB)

pdf dwnld

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (282kB)


Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 25. svibnja do 9. lipnja 2018. godine.

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi (119kB)

pdf dwnld

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi (62kB)


Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 28. svibnja do 5. lipnja 2018. godine.

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu (151kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu (285kB)


Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans I)
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 7. svibnja do 21. svibnja 2018. godine.

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016.godinu (Rebalans I) (130kB)

excel

  Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograd na Moru za 2018.g. (Rebalans I)-Opći dio (44kB)

excel  Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograd na Moru za 2018.g. (Rebalans I)-Posebni dio (170kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016.godinu (Rebalans I) (298kB)


Nacrt Prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Biograd na Moru
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 20. travnja do 5. svibnja 2018. godine.

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Biograd na Moru (4.7MB)

pdf dwnld

  Karta_prijetnji (2.4MB)

pdf dwnld

  Karta_rizika_olujno ili orkansko nevrijeme (2.1MB)

pdf dwnld

  Karta_rizika_oneciscenje_mora (2.1MB)

pdf dwnld

  Karta_rizika_potres (2.1MB)

pdf dwnld

  Karta_rizika_pozar_otvorenog_tipa (2.1MB)

pdf dwnld

  Karta_rizika_toplinski_val (2.1MB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Biograd na Moru (298kB)


Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Biograda na Moru
Razdoblje savjetovanja (početak i završetak) od 20. travnja do 5. svibnja 2018. godine.

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi (214kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Odluke o izmjeni Odlukeo socijalnoj skrbi (298kB)


Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu (266kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu (298kB)


Nacrt Prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Biograda na Moru

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Biograda na Moru (266kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Biograda na Moru (286kB)


Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (266kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s PRILOGOM 1. (528kB)


Prijedlog Nacrta Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu

pdf dwnld

  Prijedlog Nacrta Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (887kB)
  


Prijedlog Nacrta Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu

pdf dwnld

  Prijedlog Nacrta Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (887kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlog Nacrta Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (422kB)


Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru (887kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru (53kB)


Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata (1,5MB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata (53kB)


Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru (136kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru (361kB)


Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga (105kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga (287kB)


Prijedlog Plana Proračuna Grada Biograd na Moru za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu te Plan razvojnih programa 2018.-2020.godine

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu te Plan razvojnih programa 2018-2020. godine (133kB)

pdf dwnld

  Plan proračuna Grada Biograda za 2018.g i projekcije 2019. i 2020. godina-Opći dio (tip II) (368kB)

pdf dwnld

  Plan proračuna Grada Biograda za 2018.g. i projekcije 2019. i 2020. godina-Posebni dio (1.4MB)

pdf dwnld  Plan razvojnih programa-Kapitalni projekti (109kB)

pdf dwnld

  Plan razvojnih programa-Tekući projekti (84kB)

pdf dwnld

  Plan razvojnih programa aktivnosti (85kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu te Plan razvojnih programa 2018-2020. godine (348kB)


Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans II)

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans II) (132kB)

pdf dwnld

  Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans II) - Opći dio (348kB)

pdf dwnld

  Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans II) - Posebni dio (641kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans II) (361kB)


Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu

pdf dwnld  Nacrt Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (168kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (295kB)


Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

pdf dwnld  Nacrt Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (255kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (295kB)


Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans I)

pdf dwnld  Rebalans I-Posebni dio (118kB)

pdf dwnld  Rebalans I-Opći dio (53kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans I) (317kB)


Prijedlog Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2017. godinu

pdf dwnld  Nacrt Prijedloga Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2017. godinu (406kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2017. godinu (281kB)


Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

pdf dwnld  Nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (660kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (299kB)


Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

pdf dwnld  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (175kB)

pdf dwnld  Financijski plan sportske zajednice Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (476kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (62kB)


Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima (151kB)

word

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima (280kB)


Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru (134kB)

pdf dwnld  Grafički prikaz ulice (151kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru (280kB)


Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II)

pdf dwnld

  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II) (142 kB)

pdf dwnld

  Obrazloženje uz Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II) (191 kB)

excel

  Rebalans II-opći dio

excel   Rebalans II-posebni dio

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (332 kB)


Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (270kB)

pdf dwnld  Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (154kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (271kB)


Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

pdf dwnld  Nacrt Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (235kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (200kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (263kB)


Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi

pdf dwnld   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (21kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (22kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (60kB)


Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. - 2021. godine

pdf dwnld   Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. - 2021. godine (351 kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. - 2021. godine (358 kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (122 kB)


Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I)

pdf dwnld  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I) (268kB)

pdf dwnld  Obrazloženje uz Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I) (265kB)

pdf dwnld  Rebalans I-Posebni dio (572kB)

pdf dwnld  Rebalans I-Opći dio (229kB)

word  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (82kB)


Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (348kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (349kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (282kB)


Prijedlog Odluke o provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na kojima su fizičke ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim propisima o gradnji (368kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Odluke o provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na kojima su fizičke ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim propisima o gradnji (370kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (282kB)


Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Biogradu na Moru

pdf dwnld  ODLUKA o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (154kB)

pdf dwnld  Obrazloženje uz Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Biogradu na Moru (154kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (283kB)


 

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA