Docek Biograd 2019 web 1

Plan provođenja savjetovanja

pdf dwnld  ZAKLJUČAK o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (200kB)

pdf dwnld  Plan savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (201kB)

pdf dwnld  Zaključak o dopuni ZAKLJUČAK o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (191kB)

pdf dwnld  Dopuna Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (131kB)

pdf dwnld

  ZAKLJUČAK o izmjenama Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (191kB)

pdf dwnld  Izmjena Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (131kB)

pdf dwnld

  Zaključak o dopuni ZAKLJUČAK o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (58kB)

pdf dwnld  Dopuna Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (129kB)

pdf dwnld

  Zaključak o izmjenama i dopunama ZAKLJUČKA o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (58kB)

pdf dwnld  Dopuna Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (129kB)

pdf dwnld

  Zaključak o dopuni ZAKLJUČAK o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (58kB)

pdf dwnld  Dopuna Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (129kB)


pdf dwnld  ZAKLJUČAK o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (197kB)

pdf dwnld  Plan savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (170kB)

pdf dwnld

  ZAKLJUČAK o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2017. godinu  (192kB)

pdf dwnld  Dopuna Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (129kB)

pdf dwnld

  ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2017. godinu  (191kB)

pdf dwnld  II. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (136kB)


pdf dwnld  ZAKLJUČAK o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (380kB)

pdf dwnld  ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Zaključka o donošenju plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru (330kB)

pdf dwnld  ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Zaključka o donošenju plana savjetovanja s javnošću Grada Biograda na Moru II (330kB)

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA