Zatvorena savjetovanja

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

pdf dwnld  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (175kB)

pdf dwnld  Financijski plan sportske zajednice Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (476kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (62kB)


Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima (151kB)

word

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima (280kB)


Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru (134kB)

pdf dwnld  Grafički prikaz ulice (151kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru (280kB)


Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II)

pdf dwnld

  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II) (142 kB)

pdf dwnld

  Obrazloženje uz Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II) (191 kB)

excel

  Rebalans II-opći dio

excel   Rebalans II-posebni dio

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (332 kB)


Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (270kB)

pdf dwnld  Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (154kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (271kB)


Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

pdf dwnld  Nacrt Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (235kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (200kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (263kB)


Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi

pdf dwnld   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (21kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (22kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (60kB)


Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. - 2021. godine

pdf dwnld   Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. - 2021. godine (351 kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. - 2021. godine (358 kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (122 kB)


Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I)

pdf dwnld  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I) (268kB)

pdf dwnld  Obrazloženje uz Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I) (265kB)

pdf dwnld  Rebalans I-Posebni dio (572kB)

pdf dwnld  Rebalans I-Opći dio (229kB)

word  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (82kB)


Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (348kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (349kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (282kB)


Prijedlog Odluke o provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na kojima su fizičke ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim propisima o gradnji (368kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Odluke o provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na kojima su fizičke ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim propisima o gradnji (370kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (282kB)


Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Biogradu na Moru

pdf dwnld  ODLUKA o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (154kB)

pdf dwnld  Obrazloženje uz Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Biogradu na Moru (154kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (283kB)


 

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru