Zatvorena savjetovanja

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

pdf dwnld  Nacrt Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (255kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (295kB)


Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans I)

pdf dwnld  Rebalans I-Posebni dio (118kB)

pdf dwnld  Rebalans I-Opći dio (53kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans I) (317kB)


Prijedlog Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2017. godinu

pdf dwnld  Nacrt Prijedloga Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2017. godinu (406kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2017. godinu (281kB)


Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

pdf dwnld  Nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (660kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (299kB)


Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

pdf dwnld  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (175kB)

pdf dwnld  Financijski plan sportske zajednice Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (476kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (62kB)


Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima (151kB)

word

  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o grobljima (280kB)


Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru (134kB)

pdf dwnld  Grafički prikaz ulice (151kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru (280kB)


Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II)

pdf dwnld

  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II) (142 kB)

pdf dwnld

  Obrazloženje uz Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans II) (191 kB)

excel

  Rebalans II-opći dio

excel   Rebalans II-posebni dio

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (332 kB)


Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

pdf dwnld

  Nacrt Prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (270kB)

pdf dwnld  Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (154kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (271kB)


Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu

pdf dwnld  Nacrt Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (235kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (200kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (263kB)


Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi

pdf dwnld   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (21kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (22kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (60kB)


Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. - 2021. godine

pdf dwnld   Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. - 2021. godine (351 kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Biograda na Moru za razdoblje od 2017. - 2021. godine (358 kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (122 kB)


Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I)

pdf dwnld  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I) (268kB)

pdf dwnld  Obrazloženje uz Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I) (265kB)

pdf dwnld  Rebalans I-Posebni dio (572kB)

pdf dwnld  Rebalans I-Opći dio (229kB)

word  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (82kB)


Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (348kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (349kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (282kB)


Prijedlog Odluke o provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru

pdf dwnld  Prijedlog Odluke o provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na kojima su fizičke ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim propisima o gradnji (368kB)

pdf dwnld  OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog Odluke o provođenju postupka za rješavanje prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru na kojima su fizičke ili pravne osobe izgradile stambene ili poslovne zgrade za koje je ishođeno pravomoćno rješenje o izvedenom stanju odnosno uporabna dozvola prema važećim propisima o gradnji (370kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (282kB)


Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Biogradu na Moru

pdf dwnld  ODLUKA o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (154kB)

pdf dwnld  Obrazloženje uz Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Biogradu na Moru (154kB)

pdf dwnld  Obrazac br. 3. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (283kB)


 

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru