Obavijesti

Otvorenje izložbe Gorana Jeličića "Odsanjani predjeli arkadije" održat će se u Zavičajnom muzeju Biograd na Moru u subotu, 12. siječnja u 13 sati. Izložba je jedan od programa aktivnosti obilježavanja Dana grada Biograda na Moru i blagdana svete Stošije, zaštitnice Grada.Jeličićeva izložba ostaje otvorena do 23. siječnja 2019. godine.
Objavljeno: Petak, 11 siječnja 2019 08:07
ŠRU Podlanica, Šetalište kneza Branimira 52 iz Biograda na Moru, Obaviještava ribolovkinje i ribolovce, da je počela prodaja ribolovnih dozvola za 2019. godinu, a dozvole se mogu kupiti radnim danom u prostorijama ŠRU Podlanica u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru ponedjeljkom i srijedom od 16:00 do 19:30 sati,…
Objavljeno: Utorak, 08 siječnja 2019 12:34
Na temelju članka 10. Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/14., 2/15., 4/15. i 10/17.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 20. prosinca 2018. godine upućuje  P…
Objavljeno: Petak, 21 prosinca 2018 09:29
Putem izložbe uspostavlja se poželjna komunikacija između gledatelja i izloženih likovnih umjetnina. Na osobit način članovi Art Foruma Zadar ustrajno promoviraju likovno stvaralaštvo, nastojeći da ono postane pristupačno široj publici u različitim sredinama.Svaki umjetnik-ca na svoj način iskazuje tajanstvenu potrebu za likovnim stvaralaštvom. Iako se u svakodnevnim situacijama život i…
Objavljeno: Utorak, 18 prosinca 2018 13:26
KLASA: 021-05/18-01/09UR.BROJ: 2198/16-02-18-1Biograd na Moru, 30. studenoga 2018. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET: POZIV za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst,…
Objavljeno: Ponedjeljak, 03 prosinca 2018 09:40
KLASA: 021-05/18-01/08    UR.BROJ: 2198/16-02-18-1Biograd na Moru, 19. studenoga 2018. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru                     PREDMET: POZIV za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj …
Objavljeno: Srijeda, 21 studenoga 2018 12:26
Stranica 2 od 18

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA