Obavijesti

Na temelju članka 12. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru (..Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/14. i 2/18.) objavljujem OBAVIJEST O KONSTITUIRANJU SAVJETA MLADIH GRADA BIOGRADA NA MORU Savjet mladih Grada Biograda na Moru konstituiran je 16. srpnja 2018. godine izborom Josipa Došena…
Objavljeno: Ponedjeljak, 16 srpnja 2018 14:05
Predmet: Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije na području Grada Biograda na Moru Obavještavamo pučanstvo da ćemo 08.07. na 09.07.2018. godine provoditi suzbijanje odraslih oblika komaraca (adulticidnu dezinsekciju) na području Grada Biograda.Dezinsekcija će se obaviti metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže…
Objavljeno: Nedjelja, 08 srpnja 2018 08:32
Obavještavamo pučanstvo da ćemo 05.07. na 06.07.2018. godine provoditi suzbijanje odraslih oblika komaraca (adulticidnu dezinsekciju) na području Grada Biograda na Moru. Dezinsekcija će se obaviti metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost. Koristit će se…
Objavljeno: Srijeda, 04 srpnja 2018 08:49
Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), te članka 35. stavak 1. točka 18. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj…
Objavljeno: Petak, 29 lipnja 2018 14:54
Biograd na Moru, 15.06.2018. Obavijest građanima Obavještavaju se građani Grada Biograda na Moru da od 18. lipnja 2018. godine, Bošana d.o.o. uvodi dežurstvo za prijavu tehničkih nedostataka i kvarova. Dežurstvo traje subotom, nedjeljom i državnim blagdanima, te u terminu izvan uredovnog radnog vremena. Kontakt broj: 091 383 7163   S…
Objavljeno: Petak, 15 lipnja 2018 14:56
KLASA: 008-02/18-01/01URBROJ: 2198/16-03/21-18-1Biograd na Moru, 11. lipnja 2018. godine O B A V I J E S T  G R A Đ A N I M A Poštovani,ovim putem obavješćujemo Vas da je Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 3. sjednici, održanoj 12. listopada 2017. godine, donijelo ,,Odluku…
Objavljeno: Ponedjeljak, 11 lipnja 2018 14:09
Stranica 6 od 20

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA