Obavijesti

Djevojčičini roditelji Marin Rončević i Sanja Matijević Rončević najkasnije početkom sljedećega tjedna žele otići u SAD uvjereni da će tamošnje metode liječenja Mili spasiti život. Očekuju da je liječenje u dječjoj bolnici u Philadelphiji, onoj istoj u koju je i mala Nora Šitum prekasno stigla, njihovoj kćeri jedina šansa, pišu…
Objavljeno: Petak, 29 ožujka 2019 14:29
O B A V I J E S T Stožer civilne zaštite Grada Biograda na Moru u skladu s programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku daje sljedeće priopćenje:S dolaskom ljepšeg vremena, počinju poljoprivredni i drugi radovi na otvorenom, u koje spadaju spaljivanje…
Objavljeno: Četvrtak, 07 ožujka 2019 14:32
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE REPUBLIKE HRVATSKE ORGANIZIRA EDUKACIJU POLJOPRIVREDNIKA 11.03.2019. (ponedjeljak) u 8,00 sati u VELIKOJ VIJEĆNICI GRADA BIOGRADA NA MORU, na adresi TRG KRALJA TOMISLAVA 5. TEMA:IZRAVNE POTPORE I IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA ZA 2019. (AGRONET) Predavači:. Mirjana Dijan, dipl. ing. agr. i Ljubomir Peričić, dipl. ing. agr.
Objavljeno: Četvrtak, 28 veljače 2019 13:40
Kako je mjesec veljača bogat inicijativama koje slave život, posvećenost, predanje, ljubav i vjernost, (primjerice Dan bolesnih, Dan zaljubljenih i slično) tako je u njoj svoje mjesto našla u svijetu kao i kod nas sve poznatija manifestacija "Tjedan braka". Biogradska Gradska knjižnica odlučila je ove godine biti sudionik spomenute manifestacije,…
Objavljeno: Četvrtak, 07 veljače 2019 20:02
KLASA: 021-05/19-01/02UR.BROJ: 2198/16-02-19-1Biograd na Moru, 28. siječnja 2019. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru P R E D M E T:  P O Z I V  za  14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada…
Objavljeno: Ponedjeljak, 04 veljače 2019 10:40
KLASA: 021-05/19-01/01    UR.BROJ: 2198/16-02-19-1Biograd na Moru, 18. siječnja 2019. godine V I J E Ć N I C I M AGradskog vijeća Grada Biograda na Moru                   P R E D M E T:  P O Z I V  za  13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na…
Objavljeno: Četvrtak, 24 siječnja 2019 12:08
Stranica 3 od 20

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA