Slo vikend 2019 banner 1920x350

Obavijesti

OBAVIJEST O UPISUu programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. Dječji vrtić „Biograd“ primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja od 29.04.2019. do 13.05.2019. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati za redovni 10-satni program za djecu koja navršavaju godinu dana pa…
Objavljeno: Srijeda, 24 travnja 2019 14:59
Na osnovi članaka 21. i 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19, dalje: Zakon) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda na Moru na sjednici održanoj 16. travnja 2019. donijelo je ODLUKUO NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINEU BIOGRADU NA MORU Utvrđuje se…
Objavljeno: Utorak, 23 travnja 2019 12:04
KLASA: 021-05/19-01/04     UR.BROJ: 2198/16-02-19-1Biograd na Moru, 17. travnja 2019. godine V I J E Ć N I C I M AGradskog vijeća Grada Biograda na Moru P R E D M E T:  P O Z I V  za  16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju…
Objavljeno: Utorak, 23 travnja 2019 09:18
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izbori za članove vijeća i predstavnika nacionalne manjine u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave Gradsko izborno povjerenstvo…
Objavljeno: Četvrtak, 04 travnja 2019 09:53
Prenosimo Obavijest Komunalac d.o.o. broj 123/18-18 od 02. travnja 2019. godine u cijelosti: "Zbog radova na uličnom cjevovodu u ulici Ruđera Boškovića u Biogradu na Moru, dana 03. travnja (srijeda) u vremenu od 8:00 do 12:00 sati doći će do obustave u vodoopskrbi. U slučaju kiše radovi se odgađaju. Mole…
Objavljeno: Srijeda, 03 travnja 2019 08:04
Djevojčičini roditelji Marin Rončević i Sanja Matijević Rončević najkasnije početkom sljedećega tjedna žele otići u SAD uvjereni da će tamošnje metode liječenja Mili spasiti život. Očekuju da je liječenje u dječjoj bolnici u Philadelphiji, onoj istoj u koju je i mala Nora Šitum prekasno stigla, njihovoj kćeri jedina šansa, pišu…
Objavljeno: Petak, 29 ožujka 2019 14:29
Stranica 1 od 19

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA