Docek Biograd 2019 web 1

POZIV za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 02. siječnja 2018. 12:30

KLASA: 021-05/17-01/13    
URBROJ: 2198/16-02-17-1
Biograd na Moru,  29. prosinca 2017. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

 

PREDMET: POZIV za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13. i 8/13 – proč. tekst), predsjednik Gradskog vijeća saziva 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 10. siječnja (srijeda) 2018. godine u 08,00 sati
koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

 

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:
1.    Aktualni sat
2.    Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Biograda na Moru
3.    Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova u Gradu Biogradu na Moru
5.    Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu
6.    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5. i 6., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.
Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,


Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA