Docek Biograd 2019 web 1

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Objavljeno: Srijeda, 20. prosinca 2017. 14:22

Na temelju članka 10. Odluke o korištenju javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava radi pružanja ugostiteljskih, turističkih, trgovačkih i sličnih usluga („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/14., 2/15., 4/15. i 10/17.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 19. prosinca 2017. godine upućuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Zainteresiranim subjektima upućuje se poziv na iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih usluga (posluživanje hrane i pića) na dan 31. prosinca 2017. godine, radi održavanja dočeka Nove 2018. Godine na Trgu hrvatskih velikana u Biogradu na Moru, kojom prilikom će se održati koncert rock banda „ZABRANJENO PUŠENJE“.

Uvjeti koje mora ispunjavati subjekt koji iskazuje interes za sudjelovanje:

- pravne osobe (trgovačka društva) i fizičke osobe – obrtnici: uredno registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (što se dokazuje izvatkom iz sudskog ili obrtnog registra – ne stariji od pet dana od iskazivanja interesa), a koji nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru niti trgovačkim društvima Bošana d. o. o., Biograd na Moru, i Komunalac d. o. o., Biograd na Moru (što se dokazuje potvrdama o nedugovanju navedenih pravnih osoba – ne starije od pet dana od iskazivanja interesa).

Iznos naknade za korištenje javne površine radi pružanja ugostiteljskih usluga (posluživanje hrane i pića) na dan 31. prosinca 2017. godine radi dočeka Nove 2018. godine je uz kotizaciju od 5.000,00 kuna.

Molimo zainteresirane subjekte da svoje očitovanje (iskaz interesa), zajedno sa dokazima o udovoljavanju gore navedenih uvjeta, dostave najkasnije do četvrtka 28. prosinca 2017. godine pismeno na adresu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, ili putem elektronske pošte na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Klasa: 363-02/17-04/62
Urbroj: 2198/16-01-17-5

Biograd na Moru, 19. prosinca 2017. godine

Gradonačelnik:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA