GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva u 2017. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Ponedjeljak, 23. siječnja 2017. 12:59

Na temelju 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje

 

GODIŠNJI PLAN

raspisivanja javnih poziva u 2017. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru

 

Grad Biograd na Moru raspisati će Javne pozive za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru za sljedeća područja:

Redni broj Naziv upravnog tijela

Naziv natječaja

(oznaka aktivnosti u proračunu)

Ukupna vrijednost natječaja (kn) Okvirni broj planiranih ugovora Financijska podrška se ostvaruje na rok od Okvirni datum raspisivanja natječaja

Okvirni datum završetka natječaja

Okvirni datum za ugovaranje

1. Jedinstveni upravni odjel Javni natječaj za financiranje programa/projekata /manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Biograda na Moru u 2017. godini 523.920,00 do 14 do kraja 2017. godine siječanj 2017. veljača 2017. do kraja ožujka 2017.
2. Jedinstveni upravni odjel Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu 400.000,00 do 16 12 mj. 15.07.2017. 1.10.2017. 1.02. 2018.
3. Jedinstveni upravni odjel Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu 370.000,00 do 10 12 mj. 15.07.2017. 1.10.2017. 1.02. 2018.
4. Sportska zajednica Grada Biograda na Moru Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2018. godinu 1.500.000,00 do 20 12 mj. 15.07.2017. 1.10.2017. 1.02.2018.

             Grad Biograd na Moru zadržava pravo ažuriranja ovoga Godišnjeg plana tijekom kalendarske godine.


II.

            Ovaj Godišnji plan objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru; www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 402-08/17-01/08

UR.BROJ: 2198/16-03-17-1

Biograd na Moru, 18. siječnja 2017. godine

Pročelnica:

Suzana Horvat Kolanović, dipl. iur., v.r.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru