DOSTAVA rješenja javnom objavom 23. kolovoza 2016. godine

Objavljeno: Utorak, 23. kolovoza 2016. 11:07

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja naplate komunalne naknade, naknade za uređenje voda za 2016. godinu i poreza na tvrtku ili naziv, poreza na kuću za odmor u 2016. godini donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

 

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA