Obavijesti

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak). Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne…
Objavljeno: Utorak, 20 lipnja 2017 07:54
ODLUKA o sazivanju konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Biograda na Moru, kojom se saziva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 21. lipnja 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama gradske vijećnice Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru.
Objavljeno: Utorak, 13 lipnja 2017 10:35
Čast nam je pozvati Vas na konferenciju za medije koja će se održati 2. svibnja (utorak) u 10:00 sati u prostorijama zgrade Matice hrvatske u Zadru (Don Ive Prodana 1). Tema konferencije je Međunarodni skup o glagoljici koji će se održati 12. i 13. svibnja u Biogradu na Moru i…
Objavljeno: Četvrtak, 27 travnja 2017 07:46
Raspored odvoza komunalnog otpada, plastične ambalaže, papira, kartona i tetrapak ambalaže od mjeseca svibnja do rujna 2017. godine.
Objavljeno: Utorak, 25 travnja 2017 14:38
KLASA: 402-08/17-01/34UR.BROJ: 2198/16-01-17-1Biograd na Moru, 30. ožujka 2017. godine Na temelju članka 34. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Biogradu na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Zaključka Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa…
Objavljeno: Utorak, 04 travnja 2017 12:37
Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno  zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Biograda na Moru. Javni poziv za Grad Biograd na Moru Prilog 2 Prilog…
Objavljeno: Petak, 24 ožujka 2017 14:21
Stranica 1 od 8

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru