Slo vikend 2019 banner 1920x350

Održan nastavak 5. i redovita 6. sjednica Gradskog vijeća grada Biograda na Moru

Objavljeno: Srijeda, 31. siječnja 2018. 07:50
Ocijeni
(0 glasova)

Jučer je u Gradskoj vijećnici grada Biograda održan nastavak 5. (prekinute) sjednice Gradskog vijeća, a na kojoj su prihvaćene još ranije utvrđene tri točke dnevnog reda.
Tako je primjerice većinom glasova prihvaćena izmjena Odluke o nazivima ulica i trgova u gradu Biogradu. Prema izmijenjenoj odluci, a na prijedlog Zavičajnog muzeja grada Biograda na Moru, jedan dio sadašnje šetnice koja se proteže od grada do uvale Soline biti će nazvan po Mihovilu Klaiću, kako se taj novoizgrađeni i pošumljeni dio nazivao i krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Prihvaćeni su potom i prijedlozi Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu grada Biograda za 2018. godinu, kao i javnih potreba u kulturi Grada, također za 2018. godinu.
Nastavak sjednice, odnosno 6. po redu sjednica uslijedila je nakon pauze jer su oporbeni vijećnici ukazali na nelogičnost da se otvara šesta sjednica, a da nakon toga vijećnici nisu dobili zapisnik sa prethodne, pete sjednice. Jednako tako reagirali su i na dodane četiri točke dnevnog reda na samoj sjednici, jer se, kako su istaknuli, ne mogu pripremiti za raspravu, te upozorili predsjednika Gradskog vijeća Tončija Šangulina da se to više ne ponovi. Napokon su došle na red i predviđene točke dnevnog reda, a prva je bila Statutarna odluka o izmjenama Statuta grada Biograda na Moru, koju je obrazložila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Suzana Horvat Kolanović. Veći dio tih izmjena je tehničke naravi i radi se o usklađivanju sa zakonom, kazala je. Jedna od njih je primjerice i ona da vijećnik ima pravo na izostanak s posla, zbog sudjelovanja u radu sjednica. Najviše rasprava izazvala je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, jer kao što je poznato Zakonom je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja spomenutih javnih usluga, a koje obuhvaćaju: kriterij obračuna količine otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, područje pružanja javne usluge, odredbe propisane uredbom i opće uvjete ugovora s korisnicima. Bilo je niz pitanja i nejasnoća na koje je pokušao odgovoriti Nikša Kusijanović iz „Bošane“. Naglasio je  kako će se sa svim korisnicima usluga potpisati ugovor, a sama domaćinstva donijeti će odluku kakvu posudu žele, samo je bitno je da se otpad odvaja. Cijena će biti fiksna, za one što je država odredila, zatim varijabilna, što ovisi o veličini posude, a koja će imati svoj čip, te će se na osnovi toga i plaćati. Dakle na računu će biti evidentna fiksna cijena, varijabilna i kazna, za one koji se ne budu pridržavali odredaba. No, ohrabruje činjenica da za sve prilagodbe još ima vremena u narednom periodu, te će se mnoge nedorečenosti iskristalizirati i u hodu rješavati, kazao je Kusijanović.
Nakon ove iscrpne točke dnevnog reda koja je u konačnici prihvaćena, uslijedila je još jedna s dosta rasprave, a to je Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja grada Biograda na Moru. U spomenuto vijeće predloženi su ispred Grada Biograda na Moru gradonačelnik Ivan Knez, Marijan Stopfer i Tonči Šangulin, zatim Ljiljana Peričin kao predstavnica Zadarske županije upravnog tijela nadležna za poslove pomorstva, te Damir Santini predstavnik Lučke kapetanije – ispostave. Protiv predloženih kandidata bio je oporbeni vijećnik Ante Fuzul (MODES), te kazao kako se uvijek isti ljudi vrte u krugu, kao da nema i drugih i to ne samo iz oporbe, već i iz grada uopće. To je jedini razlog zašto neću glasovati kazao je on, a sličan stav zauzeli su i druga dva oporbena vijećnika (vijećnice) koji su potom i napustili sjednicu. Tako je i ova točka dnevnog reda kao i mnoge na ovoj sjednici prihvaćena s devet glasova za i tri protiv.J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA