Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda

Objavljeno: Četvrtak, 13. srpnja 2017. 13:40
Ocijeni
(0 glasova)

Održana je druga po redu, a prva radna sjednica nakon konstirtuiranja novog Gradskog vijeća grada Biograda. Na dnevnom redu našli su se prijedlozi odluka o izboru Odbora, njihovih predsjednika i članova koji su nužni za daljnji rad ovoga gradskog tijela. Tako su primjerice u Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda predloženi, a potom i jednoglasno izabrani Ivana Stamičar, za predsjednicu, te za članove Nikoleta Mustapić, Angela Šarić Lončar, Antoni Rudić i Ante Fuzul. U Odbor za proračun i financije, predloženi su i izabrani Šimun Pešić, za predsjednika, te Dubravka Franković, Lobel Krpina, Ivo Stopfer i Antoni Rudić za članove. Odborom za dodjelu javnih priznanja G.V. predsjedavati će Slavko Adžić Kapitanović dok će članovi biti Angela Šarić Lončar, Ivica Kapitanović, Marin Labar i Slavica Jeličić. Oko izbora za imenovanje članova Gradskog vijeća u Upravno vijeće Dječjeg Vrtića "Biograd" povela se rasprava jer kako je kazala vijećnica Slavica Jeličić (SDP) i vijećnik Ante Fuzul (MODES) nije poštovana procedura prema kojoj, a tako piše u poslovniku, da jedna trećina izabranih vijećnika mora biti iz oporbe. Stoga su se nakon kraće stanke vijećnicu usaglasili te Upravno vijeće vrtića uz predsjednicu Drinu Bešenić i člana Ivana Čupića, za trećeg člana umjesto Sanje Birkić predlože i izaberu Lea Zoricu iz oporbenih redova točnije Grupe birača. U Odbor za određivanje imena ulica i trgova u Gradu Biogradu imenovani su za predsjednika Nikola Tomić, te za članove Ivana Stamičar, Renata Mršić, Petar Jakovljev i Krsto Milačić, što su vijećnici bez problema prihvatili.
Nakon toga na dnevnom redu sjednice našao se Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017. godini na području grada Biograda. O toj točci povela se živa rasprava, a na postavljana pitanja vijećnika odgovarao je Darko Banić, zapovjednik Vatrogasne postrojbe grada Biograda. Što je učinjeno da se saniraju divlja odlagališta, te uopće osiguraju krizna područja pitala je Slavica Jeličić. Unatoč svim naporima svjesni smo opasnosti od mogućih požara i to u posebno dva krizna gradska područja, a to su Baštijunski brig i Park šuma Soline. Na žalost divlja odlagališta niču tijekom noći, a nesavjesni građani zatrpavaju sve šire područje oko njih. Samo odlagalište Baštijunski brig adekvatno se tretira i sanira, tako da većih problema ne bi trebalo biti. No, veliki problem predstavlja Park šuma Soline, jer na to područje vatrogasci primjerice uopće ne mogu prići, što zbog niza plažnih objekata koji se ne pridržavaju nekih odredbi, a djelomično i činjenice da je šuma većim djelom u nadležnosti šumarije, koja bi bez sumnje morala voditi više brige o njoj. I dok bi rješenje za divlja odlagališta bila ugradnja nadzornih kamera koje u određenom radijusu snimaju krizno područje, dotle bi u Parku Soline bilo nužno probijanje prosika odnosno putova, koji bi omogućili normalan pristup većem dijelu ovog prostora. Kako je istaknuo vijećnik Kapitanović, svi vlasnici objekata, točnije ugostitelji na području Solina trebali bi se pridržavati pravila o odlaganju otpada iz svojih objekata ali i prilaza samim objektima s autima koji tada zakrče normalan prolaz, kazao je on. Jedini koji na tom prostoru vode brigu o prilaznim putovima ali i odlaganju otpada  je hotelska kuća "Ilirija", koja ima svoj kamp Park Soline, te se maksimalno angažira ne samo na njegovom održavanju već i održavanju i očuvanju šireg okoliša ovog područja, zaključio je Banić.
Vijećnici ove sjednice prihvatili su i odluku o prodaji 5 građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni u gradu Biogradu. Na pitanje vijećnika Ante Fuzula za što će biti utrošen novac od prodaje nije bilo konkretnog odgovora, jer se novac od dobivenih sredstava u proračunu raspoređuje prema potrebama, rečeno je, što ga nije zadovoljilo, te je ova točka dnevnog reda prihvaćena većinom glasova, odnosno s tri oporbena glasa protiv i jednim suzdržanim.J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru