Biograd summer kolovoz 2019 1920x500

Održana 15. sjednica Gradskog vijeća grada Biograda na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 14. ožujka 2019. 13:15
Ocijeni
(0 glasova)

Na sjednici Gradskog vijeća grada Biograda na moru usvojene su sve, dvadeset i tri točke dnevnog reda. Uz kraće rasprave najviše točaka dnevnog reda usvojeno je većinom glasova, a samo neke od njih i jednoglasno.
Tako je primjerice Izvješće o radu gradonačelnika grada Biograda za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018.godine prihvaćeno također većinom glasova a uz kraći upit i komentar vijećnice Slavice Jeličić i vijećnika Ante Fuzula, koji je između ostalog pohvalio činjenicu što je ovo Izvješće pripremljeno na vrijeme te da tako treba biti i ubuduće. Prihvaćeno je potom i Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Sportske zajednice grada Biograda za 2018. godinu, kao i prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2019. godinu, a potom i zaključak o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada za 2019 godinu.
U izvješću o radu između ostalog stoji kako je Sportska zajednica tijekom protekle godine djelovala prema Godišnjem planu rada, dok se programom javnih potreba u sportu za ovu godinu utvrđuju poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Grad kao i njegovu promociju na svim razinama. Uz ostalog kriteriji za financiranje javnih potreba u sportu za 2019. godinu i nadalje su poticanje i promicanje sporta u cjelini, te kvaliteta, masovnost i rad s mlađim naraštajem. Raspravljajući o toj vijećnik Ante Fuzul kazao je kako bi bilo dobro sazvati jednu tematsku konferenciju o toj temi kako bi se utvrdilo gdje je sport u gradu Biogradu te što grad od njega očekuje ubuduće. Gradonačelnik Knez pohvalio je ideju i o njoj kako je kazao valja razmisliti. Prihvaćeno je po tom i nekoliko odluka i izmjena odluka, a među njima i ona o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda, kao i ona o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstane ceste, proglašenju javnog dobra u općoj uporabi–komunalne infrastrukture, a potom i kupnji nekretnine za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava i druge.
Vijećnici ove sjednice prihvatili su jednoglasno analizu sustava civilne zaštite na području grada Biograda za proteklu 2018. godinu, kao i plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda za 2019. godinu. Bez većih rasprava točnije jednoglasno prihvaćena su i Izvješća o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića "Biograd" za proteklu godinu, Javne vatrogasne postrojbe, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i Zavičajnog muzeja grada Biograda. J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA