Održana 10. sjednica Gradskog vijeća grada Biograda na Moru

Objavljeno: Petak, 12. listopada 2018. 07:21
Ocijeni
(0 glasova)

Na desetoj po redu sjednici GV grada Biograda prihvaćeno je Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna grada Biograda za prvo polugodište 2018. godine.
U plusu smo za dva milijuna kuna, a sve drugo stoji vam u izvješću, kazao je  gradonačelnik Ivan Knez. Poznato je naime da je Proračun grada za 2018. godinu planiran u ukupnom iznosu od 176.784.242,00 kuna, a u prvom polugodištu ostvaren tako da su ukupni prihodi i primici ostvareni u iznosu od 25.819.618,02 kuna, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 23.609.950,62 kune, odnosno ostvaren je ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.209.667,40 kuna, s kojima će se pokriti manjak prihoda iz proteklih godina.
Niz pitanja i primjedbi na ovo izvješće uputili su vijećnici Slavica Jeličić i Ante Fuzul, koji se nisu suglasili s istim, te samim tim ni glasovali za njega. Potom je većinom glasova prihvaćeno još niz odluka te njihovih izmjena i dopuna. Tako primjerice Odluka o Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u gradu za 2019. godinu, kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu grada, odluka o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na subvenciju troškova boravka djece u dječjem vrtiću „Biograd“ i druge. Jedna od onih koje su izazvale posebnu pozornost je i ona o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu grada, a na vijećnička pitanja jeli to bilo nužno te koliko može trajati zakup odgovorio je gradonačelnik Knez. Vrijeme na koje se prostor može dati na uporabu fizičkim ili pravnim osobama određuje se u pet godina. Kao što znate ovdje se radi o velikom projektu u suradnji s Parkom prirode Vransko Jezero, te smo im izišli u susret, tim prije što u sklopu tog projekta uređuje i  zgrada poznate kao „stara škola“ ali i TIC (turističko informativni centar). Jasno je da je takav projekt od velikog interesa za grad, a posebno što njegovu provedbu u najvećoj mjeri financira  EU. Jedna od zanimljivijih točaka ove sjednice bila je i uvođenje video nadzora na javnim gradskim površinama. Sustav videokamera, je novina koja bi trebala osigurati višu razinu zaštite ljudi i imovine na javnim površinama. Primjerice u cilju sprječavanja oštećenja komunalne opreme, zaštićenih povijesnih i kulturnih objekata, prometnih i komunalnih prekršaja ,vožnje u pješačkoj zoni, nepropisnog parkiranja, remećenja javnog reda i mira, kao i opasnosti od požara a što u konačnici znači i podizanje opće sigurnosti građana. Prihvaćajući ovu točku dnevnog reda vijećnik Ivica Kapitanović izrazio je zadovoljstvo jer je kako je kazao i sam često bio svjedokom brojnih nepodopština i ružnih radnji, pogotovo na području Solina, a gdje su članovi DVD maksimalno angažirali na čišćenju i održavanju šume.
Za odluku o sudjelovanju grada Biograda u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika Hotel Biograd putnička agencija d.o.o. u stečaju, vijećnici su bili podijeljenih mišljenja. No, većinom glasova ipak je prihvaćena uz obrazloženje gradonačelnika Kneza da je spomenuta nekretnina i njezin položaj pogodan za grad te različite namjene poput primjerice autobusnog kolodvora ili nešto slično. Prilika je to koju naprosto valja iskoristiti te se grad prijavio na natječaj s iznosom od 650.000 kuna. Vijećnici ove sjednice primili su na znanje i Izvješće o poslovanju trgovačkog društva „Bošana“ d.o.o. za proteklu godinu, a za koje je direktor tvrtke Krunoslav Pešić kazao da je zadovoljan, te da su oni jedna od rijetkih tvrtki koja svojim djelatnicima isplaćuje i takozvanu 13 plaću. S takvim mišljenjem nisu bili zadovoljni svi vijećnici, a brojne primjedbe na njihov rad, odvoz otpada, parkiranje i druge uputio je vijećnik Ratko Krstinić.
Na koncu sjednice prihvaćeno je i godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Biograd“, a jednoglasno je prihvaćeno i imenovanje dosadašnje ravnateljice Esme Brzić za ravnateljicu vrtića „Biograd“ u naredne četiri godine. J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA