Natječaji

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/11. i 10/12.) i članka 2. stavak 1.…
Objavljeno: Petak, 24 kolovoza 2018 14:51
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje zemljišta,  KLASA: 944-01/18-01/70, URBROJ: 2198/16-02-18-6 od 19. srpnja 2018. godine i članka 2. i članka 11. stavka 3. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada…
Objavljeno: Srijeda, 01 kolovoza 2018 07:00
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi osnivanja prava građenja, KLASA: 944-01/18-01/17, URBROJ: 2198/16-02-18-4, od 20. lipnja 2018. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10.,…
Objavljeno: Utorak, 17 srpnja 2018 08:58
Na temelju članka 25. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru UR.BROJ: 2198/16-13-18-17 od 30. svibnja 2018. godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje: 1. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada…
Objavljeno: Utorak, 05 lipnja 2018 08:03
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru,  KLASA: 944-01/18-01/05, URBROJ: 2198/16-02-18-3 od 29. ožujka 2018. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Četvrtak, 10 svibnja 2018 13:27
Na  temelju  Odluke  o  raspisivanju  javnog natječaja  za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/18-04/14, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 09. travnja 2018. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava –…
Objavljeno: Četvrtak, 03 svibnja 2018 13:54
Stranica 2 od 8

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA