Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/16-04/55, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 27. lipnja 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   NATJEČAJ   za davanje na korištenje javne površine za postavljanje   pokretnih…
Objavljeno: Utorak, 28 lipnja 2016 13:45
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine radi obavljanja zabavne djelatnosti ( dječji vlakić ) KLASA: 363-02/16-04/47, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 14. lipnja 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJ   za davanje na korištenje javne površine za obavljanje zabavne djelatnosti ( dječji vlakić…
Objavljeno: Utorak, 14 lipnja 2016 13:25
Stranica 10 od 10

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA