Biograd summer 2806 2018 web banner

Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru, KLASA: 944-01/16-01/19, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 09. svibnja 2016. godine i KLASA: 944-01/16-01/19, URBROJ: 2198/16-01-16-5 od 27. svibnja 2016. godine, te Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Ponedjeljak, 04 srpnja 2016 14:19
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/16-04/55, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 27. lipnja 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   NATJEČAJ   za davanje na korištenje javne površine za postavljanje   pokretnih…
Objavljeno: Utorak, 28 lipnja 2016 13:45
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine radi obavljanja zabavne djelatnosti ( dječji vlakić ) KLASA: 363-02/16-04/47, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 14. lipnja 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJ   za davanje na korištenje javne površine za obavljanje zabavne djelatnosti ( dječji vlakić…
Objavljeno: Utorak, 14 lipnja 2016 13:25
Stranica 7 od 7

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA