Gastro stol web banner 3

Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta,  KLASA: 944-01/16-01/24, URBROJ: 2198/16-02-16-6 od 30. lipnja 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12.,…
Objavljeno: Utorak, 12 srpnja 2016 14:34
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1), KLASA: 944-01/16-01/31, URBROJ: 2198/16-02-16-4 od 30. lipnja 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11.…
Objavljeno: Utorak, 12 srpnja 2016 14:25
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru, KLASA: 944-01/16-01/19, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 09. svibnja 2016. godine i KLASA: 944-01/16-01/19, URBROJ: 2198/16-01-16-5 od 27. svibnja 2016. godine, te Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Ponedjeljak, 04 srpnja 2016 14:19
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/16-04/55, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 27. lipnja 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   NATJEČAJ   za davanje na korištenje javne površine za postavljanje   pokretnih…
Objavljeno: Utorak, 28 lipnja 2016 13:45
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine radi obavljanja zabavne djelatnosti ( dječji vlakić ) KLASA: 363-02/16-04/47, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 14. lipnja 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJ   za davanje na korištenje javne površine za obavljanje zabavne djelatnosti ( dječji vlakić…
Objavljeno: Utorak, 14 lipnja 2016 13:25
Stranica 6 od 6

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA