Biograd summer 2806 2018 web banner

Natječaji

Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 3752/10 k. o. Biograd na Moru, 406-01/17-01/11, URBROJ: 2198/16-01-17-6, od 01. prosinca 2017. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/2010, 8/2010,…
Objavljeno: Petak, 01 prosinca 2017 13:49
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16.) i Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru o   raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj 2017/2018. godini, KLASA: 604-02/17-01/09, URBROJ: 2198/16-01-17-1 od 09.…
Objavljeno: Ponedjeljak, 09 listopada 2017 12:04
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆEOdbor za dodjelu javnih priznanja KLASA: 061-01/17-01/01URBROJ: 2198/16-02-17-2Biograd na Moru, 05. listopada 2017. godine Na temelju članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 11/16.), Odbor za dodjelu javnih  priznanja Gradskog vijeća…
Objavljeno: Četvrtak, 05 listopada 2017 12:52
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/17-04/53, URBROJ: 2198/16-01-17-1 od 25. rujna 2017. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u…
Objavljeno: Srijeda, 27 rujna 2017 11:39
KLASA: 112-06/17-01/01UR.BROJ: 2198/16-03/1-17-2 od 01. rujna 2017. Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 86/08. i 61/11.) i Plana prijma u službu za 2017. godinu, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje NATJEČAJza prijam u…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 rujna 2017 13:22
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje P O Z I VZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2018. GODINI…
Objavljeno: Srijeda, 13 rujna 2017 09:15
Stranica 4 od 6

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA