Natječaji

Na temelju članka 25. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru i Odluke Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru UR.BROJ: 2198/16-13-18-17 od 30. svibnja 2018. godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje: 1. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada…
Objavljeno: Utorak, 05 lipnja 2018 08:03
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru,  KLASA: 944-01/18-01/05, URBROJ: 2198/16-02-18-3 od 29. ožujka 2018. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Četvrtak, 10 svibnja 2018 13:27
Na  temelju  Odluke  o  raspisivanju  javnog natječaja  za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/18-04/14, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 09. travnja 2018. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava –…
Objavljeno: Četvrtak, 03 svibnja 2018 13:54
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao čest. kat. br. 981/5 k.o. Biograd KLASA: 947-01/18-01/10, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 20. travnja 2018. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/2011.…
Objavljeno: Ponedjeljak, 23 travnja 2018 14:35
Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/18-01/01, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 11. travnja 2018. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje sljedeći J A V N I  N A T J E…
Objavljeno: Petak, 13 travnja 2018 08:03
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje zemljišta u poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2) – nekretnina oznake kat. čest. br. 777/99, Iznad Kožine, površine 1.500 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2293 k. o. Biograd, KLASA: 944-01/18-01/08, URBROJ: 2198/16-02-18-4…
Objavljeno: Petak, 13 travnja 2018 07:30
Stranica 3 od 8

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA