Javna nabava

Preglednik elektroničkog oglasa javne nabave


OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

(članak 80. Zakona o javnoj nabavi)

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Grad Biograd na Moru kao javni naručitelj, objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

- LIBAR Ustanova za obrazovanje odraslih, Biograd na Moru

- OPG Ivan Knez, Biograd na Moru

- T.U.O. Medolina, Biograd na Moru


PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Izvođenje građevinskih radova dogradnje gradske knjižnice, rekonstrukcije i adaptacije kina i zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Biogradu na Moru - VIII. etapa

1.Poziv na prethodno savjetovanje (pdf)

2.POU-VIII. etapa - DON_nacrt_UPUTE PONUDITELJIMA (pdf)

3.ESPD obrazac (word)

4.Troškovnik (excel)

5. Prilog_03-tlocrt-kata (pdf)

6. prilog_04-SHEME (pdf)

7. Prilog_slike_1 (pdf)

    Prilog_slike_2 (pdf)

    Prilog_slike_3 (pdf)

    Prilog_slike_4 (pdf)

    Prilog_slike_5 (pdf)

    Prilog_slike_6 (pdf)

    Prilog_slike_7 (pdf)

    Prilog_slike_8 (pdf)

    Prilog_slike_9 (pdf)

   Prilog_slike_10 (pdf)

8. Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokumentaciju o nabavi (pdf)


PLAN NABAVE

pdf dwnld  Plan nabave za 2016. godinu (395kB)

pdf dwnld  Plan nabave 2016. - 1. Izmjene i dopune (77kB) 

pdf dwnld   Plan nabave za 2016. - 2. Izmjene i dopune (159kB)

pdf dwnld   Plan nabave za 2016. - 3. Izmjene i dopune (90kB)

  Plan nabave za 2016. - 4. Izmjene i dopune (95kB)pdf dwnld

pdf dwnld  Plan nabave za 2016. - 5. Izmjene i dopune (96kB)

pdf dwnld  Plan nabave za 2016. - 6. Izmjene i dopune (101kB)

pdf dwnld  Plan nabave za 2017. godinu (72kB)

pdf dwnld  Plan nabave 2017. - 1. Izmjene i dopune (79kB)

pdf dwnld  Plan nabave 2017. - 2. Izmjene i dopune (84kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 3. Izmjene i dopune (84kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 4. Izmjene i dopune (84kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 5. Izmjene i dopune (97kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 6. Izmjene i dopune (97kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 7. Izmjene i dopune (99kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 8. Izmjene i dopune (384kB)

pdf dwnld

  Plan nabave 2017. - 9. Izmjene i dopune (386kB)


REGISTRI UGOVORA

pdf dwnld  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (87kB)

pdf dwnld  Registar bagatelne nabave za 2016. (47kB)

pdf dwnld  Registar jednostavne nabave za 2017. (36kB)


PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

pdf dwnld  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (212kB)

Novosti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru