Proračun Grada Biograda na Moru

Proračun za 2019.

word

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (47kB)

word

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU_SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIOGRADA NA MORU BR. 9/2018 (3,1MB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2019. GOD. i projekcije za 2020. i 2021. god. - OPĆI DIO (TIP I i TIP II) (52kB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2019. GOD. i projekcije za 2020. i 2021. god.- POSEBNI DIO (242kB)

excel  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-KAPITALNI PROJEKTI (14kB)

word  ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2019. GOD. (49kB)

word  ODLUKA o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (49kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (Rebalans I)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS I) - OPĆI I POSEBNI DIO (2,6MB)

excel

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS I) - OPĆI DIO (62kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS I) - POSEBNI DIO (277kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu (Rebalans II)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS II) - OPĆI I POSEBNI DIO (2,6MB)

excel

  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS II) - OPĆI DIO (62kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2019. GODINU (REBALANS II) - POSEBNI DIO (277kB)


Proračun za 2018.

pdf dwnld

  PRORAČUN GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2018. GODINU (134kB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2018. GOD. i projekcije za 2019. i 2020. god. - OPĆI DIO (TIP I i TIP II) (47kB)

excel  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2018. GOD. i projekcije za 2019. i 2020. god.- POSEBNI DIO (214kB)

excel  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-KAPITALNI PROJEKTI (22kB)

excel  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-TEKUĆI PROJEKTI (15kB)

excel  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-AKTIVNOSTI (15kB)

pdf dwnld  ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2018. GOD. (135kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans I)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2018. GODINU (REBALANS I) - OPĆI I POSEBNI DIO (2,6MB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans II)

word  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2018. GODINU (REBALANS II) - OPĆI I POSEBNI DIO (4,07MB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2018. GODINU (REBALANS II) - OPĆI DIO (62kB)

excel  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2018. GODINU (REBALANS II) - POSEBNI DIO (277kB)

word  ODLUKA o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (31kB)


Proračun za 2017.

pdf dwnld

  ODLUKA (134kB)

pdf dwnld  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2017.GOD - OPĆI DIO (TIP I) (214kB)

pdf dwnld

  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2017.GOD - OPĆI DIO (TIP II) (310kB)

pdf dwnld  PLAN PRORAČUNA GRADA BIOGRADA ZA 2017.GOD - POSEBNI DIO (443kB)

pdf dwnld  PROJEKCIJA PRORAČUNA 2017.-2019.GOD (OPĆI DIO I-2.RAZINA) (211kB)

pdf dwnld  PROJEKCIJA PRORAČUNA 2017.-2019.GOD (OPĆI DIO II-2.RAZINA) (211kB)

pdf dwnld  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-KAPITALNI PROJEKTI (294kB)

pdf dwnld  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-TEKUĆI PROJEKTI (269kB)

pdf dwnld  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA-AKTIVNOSTI (282kB)

pdf dwnld  ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017. GOD. (158kB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans I)

pdf dwnld  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2017. GODINU (REBALANS I) - OPĆI I POSEBNI DIO (1,7MB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu (Rebalans II)

pdf dwnld  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2017. GODINU (REBALANS II) - OPĆI I POSEBNI DIO (1,8MB)

Proračun za 2016.


pdf dwnld ODLUKA (133kB)

pdf dwnld OPĆI DIO (160kB)

pdf dwnld POSEBNI DIO (484kB)

pdf dwnld PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OD 2016. DO 2018. GODINE (462kB)

pdf dwnld PROJEKCIJA PRORAČUNA OD 2016. - 2018. GODINE (146kB)

pdf dwnld ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA (136kB)

 

Proračun za 2015.


pdf dwnld  Proračun Grada Biograda na Moru za 2015. godinu (2MB)

 

Proračun za 2014.


pdf dwnld  Proračun Grada Biograda na Moru za 2014. godinu (875kB)

 

Proračun za 2013.


pdf dwnld  Proračun Grada Biograda na Moru za 2013. godinu (3MB)

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA